Coronavirus (Nota 21) – Paquet d’ajuts al comerç i de caràcter social de la Generalitat.

BETA LEGAL COMUNICA

La Generalitat de Catalunya activa un paquet de mesures
d’ajuts al comerç i de caràcter social.
Resolució TSF/916/2020 de 28 d’abril.


Srs. Clients,

El Govern ha activat a través del Departament d’Empresa i Coneixement mesures d’ajuts al comerç per fer front a la situació econòmica derivada de l’emergència sanitària del COVID-19.

Els ajuts, dotats amb fins a 9 milions d’euros, s’articularan a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement i es podran sol·licitar a partir d’avui 30/04/2020.

Els ajuts van dirigits a empreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com associades o agrupades, especialment aquelles que han estat obligades al tancament arran de la declaració de l’estat d’alarma. També s’hi podran acollir el teixit associatiu dels sectors esmentat, les administracions locals i els organismes públics que impulsin actuacions per a la reactivació del sector de comerç. Servei, artesania i moda de Catalunya.

Les línies d’ajut se centraran en 3 grans blocs:

  1. Dues línies d’Ajuts a teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i moda, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorials, associacions de mercats, cooperatives o centrals de compra. Ajuts fins el 80% a les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.
  2. Quatre línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda: Ajuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat. Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000 euros).
  3. Una línia de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania: per ajuntaments i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. Fins al 50% del cost d’actuacions de caràcter publico-privat per estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones comercials.

En les mesures de caràcter social, preveu, davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran de la crisi sanitària derivada de la COVID 19, la necessitat de crear una prestació extraordinària per a subministraments bàsics, per un import de 200 euros, amb la finalitat de pal·liar aquesta situació, destinada als treballadors per compte aliè i autònoms amb càrregues familiars que hagin patit una disminució dràstica i involuntària en els seus ingressos.

Atentament,


BETA LEGAL ASSESSORS, SL