Arriben els PERTE. Què són i com accedir a ells?

Els PERTE o Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica es regulen en el Reial Decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, publicat en el BOE el passat 31 de desembre de 2020. És una nova figura creada pel Govern per a executar els majors projectes d’inversió dotats amb el fons europeu de resistència a la crisi generada pel COVID-19 o Next Generation EU.

PERTE

L’objectiu és desbloquejar la burocràcia de l’Estat i afavorir la col·laboració públic-privada en l’àmbit de l’execució de polítiques públiques, que ha portat amb si la recent normativa que regula el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol. En aquest sentit, la Secretaria General d’Administració Digital posarà en marxa en uns mesos un portal web únic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que centralitzi i distribueixi la informació a tots els interessats.

Els PERTE són projectes de caràcter estratègic que afavoreixin la col·laboració públic-privada amb fórmules més flexibles i adaptatives als requeriments dels projectes finançables amb l’Instrument Europeu de Recuperació.

El projecte ha de representar una important contribució al creixement econòmic, a la creació d’ocupació i a la competitivitat de la indústria i l’economia. La tipologia d’aquests projectes podrà ser molt variada i, en tot cas, precisaran de la declaració de PERTE per acord del Consell de Ministres. D’altra banda, qualsevol tipus d’entitat pot participar en els PERTE, de naturalesa privada o pública, amb la condició que es donin d’alta en el Registre d’entitats interessades en els PERTE, que dependrà del Ministeri d’Hisenda.

A l’espera d’una regulació més concreta que vagi desenvolupant aquesta matèria, sembla una bona eina per a proposar-se projectes, fins i tot per empreses de petita o mitjana dimensió, que difícilment accediran als fons necessaris a través de préstecs, igual que per a startups que tinguin un projecte ben definit i puguin col·laborar amb Universitats, Centres d’Innovació o qualsevol Administració, que els permeti tirar endavant projectes que puguin ser finançats amb aquesta eina que, ab initio, sembla una bona manera d’accedir a fons públics.

Es tractarà, sens dubte, d’estar atents i treballar en la construcció d’aquesta mena de projectes amb l’objectiu d’accedir a aquesta mena de finançament, que permeti a les empreses escometre nous negocis i desenvolupar els ja existents.