Javier Dengra Ávila

Advocat

jdengra@betalegal.com

 

Formació:

Diplomat en Relacions Laborals per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Tècnic Superior en prevenció de Riscos laborals, en l’especialitat de:

Higiene industrial, Seguretat en el treball, Ergonomia i psicosociología aplicada.

 

Pràctica professional:

Dret Laboral.

 

Tornar a l'equip

Javier Dengra Ávila