Tributació dels rendiments obtinguts mitjançant operacions amb criptomonedas

Les criptomonedes com Bitcoin (BTC) o Ether (ETH) han anat augmentant la seva popularitat en els últims dies a causa de l’escalada del seu preu, que ha suposat, en el cas de Bitcoin, la superació dels seus màxims històrics, estant, en el moment en què s’escriuen aquestes línies, per sobre dels 40.000$ i, en el […]

Continuar llegint


Noves mesures societàries i concursals per a fer front al COVID-19

El Reial Decret Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, publicat el dia 18 de novembre en el BOE, inclou una extensió de mesures prèviament adoptades al llarg daquest any en matèria societària i concursal, principalment en el RD-Llei […]

Continuar llegint


Noves mesures processals i en l’àmbit concursal per a fer front al COVID-19

La publicació de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’administració de Justícia, pel qual es deroga el Reial decret llei 16/2020, de 28 d’abril, al qual ja vam fer referència en anteriors notícies, ha vingut a mantenir algunes de les […]

Continuar llegint


La realització d’auditories en matèria de protecció de dades: està la meva organització obligada a dur-la a terme?

La entrada en vigor del Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta el tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) ha supuesto un cambio radical en el modelo de cumplimiento de las obligaciones en materia […]

Continuar llegint


Instruments preconcursales per a la crisi del COVID-19

Article publicat en LegalTodey El Concurs de Creditors és erròniament conegut com un mitjà per a procedir a liquidar i dissoldre les societats de manera ordenada. No obstant això, hem de tenir en compte els mecanismes pre-concursals que la mateixa legislació concursal posa a la nostra disposició per a treure a flotació les companyies en […]

Continuar llegint