Recent reforma de la llei de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

El Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en diversas y variadas materias, introduce modificaciones en nuestro ordenamiento interno, para la transposición de la reciente Directiva en materia de prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Nuevos […]

Continuar llegint


Inscripció de l’exercici unilateral d’una opció compra

Recientemente la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resolvió una interesante cuestión sobre si es posible inscribir en el Registro de la Propiedad el ejercicio unilateral de una opción de compra. Concretamente, se trata de la resolución de 15 de abril de 2021. En principio, en nuestro sistema Registral no existe una relación […]

Continuar llegint


Activació del sistema sancionador per no presentar els comptes anuals al registre mercantil

El Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba del Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, ha establecido la regulación para determinar las sanciones a aquellas empresas que no presenten las cuentas anuales al Registro Mercantil. Recordemos que el art. 283 de […]

Continuar llegint


Responsabilitat de l’administrador i derivació de deutes per no realitzar el dipòsit dels comptes anuals.

Quan no es dipositen els comptes anuals de la societat en el Registre Mercantil, es presumeix que la societat està en causa de dissolució per pèrdua determinant de la responsabilitat de l’administrador, segons assenyala l’Audiència Provincial de Barcelona en un procediment de recurs d’apel·lació de data 05/04/2019 núm. 645/2019. En dicho procedimiento se señala que […]

Continuar llegint


Protecció dels consumidors i usuaris enfront de situacions de vulnerabilitat social i econòmica

El passat dia 20 de gener de 2021 s’ha publicat en el BOE el Reial decret llei 1/2021, de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris enfront de situacions de vulnerabilitat social i econòmica. Añadir el títuloProtección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica El pasado día […]

Continuar llegint


Tributació dels rendiments obtinguts mitjançant operacions amb criptomonedas

Les criptomonedes com Bitcoin (BTC) o Ether (ETH) han anat augmentant la seva popularitat en els últims dies a causa de l’escalada del seu preu, que ha suposat, en el cas de Bitcoin, la superació dels seus màxims històrics, estant, en el moment en què s’escriuen aquestes línies, per sobre dels 40.000$ i, en el […]

Continuar llegint