Comentari sobre la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança.

Després de la publicació del REGLAMENT (UE) 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE (eIDAS) la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica va […]

Continuar llegint


Smart cities o ciutats intel·ligents – anàlisis de la guia “tecnologies i protecció de dades en les AA.PP.” de l’AEPD

La setmana passada l’Agència Espanyola de Protecció de Dades va publicar la guia “Tecnologies i protecció de dades en les AA.PP” en la qual s’analitzava la utilització de diferents tecnologies per part de les Administracions Públiques, entre les quals es troben les ciutats intel·ligents o smart cities. Vegem a continuació que són les ciutats intel·ligents […]

Continuar llegint


Noves mesures societàries i concursals per a fer front al COVID-19

El Reial Decret Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, publicat el dia 18 de novembre en el BOE, inclou una extensió de mesures prèviament adoptades al llarg daquest any en matèria societària i concursal, principalment en el RD-Llei […]

Continuar llegint


La importància del xifrat en pàgines web arran de la recent sanció de l’AEPD a una societat per no utilitzar un protocol “https”

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va imposar la setmana passada una sanció de 1.000.-€ a una entitat mercantil, arran del procediment sancionador núm. PS/00185/2020, per no tenir implementat en la seva pàgina web un protocol de seguretat “https”. Vegem breument en què consisteixen aquests protocols. 1. ¿Qué son los certificados TLS? Los certificados […]

Continuar llegint


Drets dels interessats sobre les seves dades personals: (III) Supressió. Especial referència al dret a l’oblit i la seva col·lisió amb altres drets fonamentals

En ejercicio del derecho de supresión (art. 17 RGPD y 3 y 15 de la LOPDyGDD) el interesado tiene derecho a solicitar al responsable del tratamiento que suprima sus datos personales siempre y cuando no exista una excepción a tal derecho. 1) Procedencia en el ejercicio del derecho de supresión: El interesado podrá solicitar la […]

Continuar llegint