Judit Orta Lorente

Assistent Legal

jorta@betalegal.com

Formació:

Graduada en Criminologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Menció en Execució Penal. Premi Extraordinari de Titulació.

Màster Oficial en Intervenció Criminològica i Victimológica per la Universitat Miguel Hernández. Premi Extraordinari de Titulació.

Estudiant del Grau de Dret en la Universitat Oberta de Catalunya.

Certificat ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació) per la Universitat Oberta de Catalunya

Certificat nivell B2 d’Inglés per la Universitat Oberta de Catalunya.

Certificat curs de llengua anglesa en EUROCENTRES CANADA. Nivell B2 alt segons certificat.

Pràctica professional:

Assistent en Dret Concursal

Tornar a l'equip

Judit Orta Lorente