Luisa Mariné Lorenzo

Assistent Legal

lmarine@betalegal.com


 

Formació:

Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona (Menció en Dret Públic).

Màster universitari d’Advocacia per la Universitat Oberta de Catalunya.

 

Pràctica professional:

Assistent en Dret Concursal

 

Tornar a l'equip

Judit Orta Lorente