Miquel Paré i Griera

Administració

mpare@betalegal.com

Formació:

Diplomat en Ciències Empresarials per la Euncet Business School (UPC).

Màster en assessoria d’empreses pel Centre d’Estudis Financers de Barcelona.

Pràctica professional:

Àrea comercial i Administració.

Tornar a l'equip

Miquel Paré